Thời gian Trận đấu Trực tiếp
06/09 01:45 Bắc Ailen Luxembourg
06/09 - Costa Rica Uruguay
06/09 - Colombia Brazil
10/09 - Colombia Venezuela
11/09 01:45 Wales Belarus
11/09 03:45 Cộng Hòa Ailen Bulgaria
10/10 01:45 Đức Argentina
15/10 01:45 Cộng Hòa Séc Northern Ireland
15/10 - Đan Mạch Luxembourg
14/11 - Cộng Hòa Ailen New Zealand
14/11 - Ukraine Estonia
16/11 02:45 Hungary Uruguay
19/11 - Croatia Georgia
Chú ý: Lịch thi đấu bóng đá có thể có những thay đổi