Thời gian Trận đấu Trực tiếp
14/11 23:30 Qatar Singapore
15/11 00:00 Ukraine Estonia
15/11 00:00 Bulgaria Paraguay
15/11 02:45 Cộng Hòa Ailen New Zealand
15/11 07:00 Ecuador Trinidad and Tobago
15/11 08:30 Peru Colombia
16/11 00:00 Brazil Argentina
16/11 01:00 Hungary Uruguay
19/11 02:15 Argentina Uruguay
19/11 18:20 Nhật Bản Venezuela
19/11 20:30 Brazil Hàn Quốc
20/11 00:00 Croatia Georgia
20/11 00:00 Saudi Arabia Paraguay
20/11 08:00 Ecuador Colombia
20/11 08:30 Peru Chile
Chú ý: Lịch thi đấu bóng đá có thể có những thay đổi