* Vui lòng bấm vào tỉ số để xem chi tiết trận đấu
Thời gian Tận đấu Tỷ lệ Trực tiếp
Loại Chủ Tỷ lệ/Hòa Khách
Friendlies 1
Ngày 12/06/2018

23:00
 59′

Poland

Poland

2  0

Lithuania

Lithuania

Châu Á
Châu Âu
Ngày 05/09/2018
00:00
Slovakia

Slovakia

?  ?

Denmark

Denmark

Châu Á
Châu Âu
Ngày 06/09/2018
00:00
Portugal

Portugal

?  ?

Croatia

Croatia

Châu Á
Châu Âu
Ngày 07/09/2018
01:45
Austria

Austria

?  ?

Sweden

Sweden

Châu Á
Châu Âu
01:45
Netherlands

Netherlands

?  ?

Peru

Peru

Châu Á
Châu Âu
Ngày 08/09/2018
01:45
Scotland

Scotland

?  ?

Belgium

Belgium

Châu Á
Châu Âu
Ngày 09/09/2018
00:00
Germany

Germany

?  ?

Peru

Peru

Châu Á
Châu Âu
Ngày 10/09/2018
00:00
Russia

Russia

?  ?

Czech Republic

Czech Republic

Châu Á
Châu Âu
Ngày 11/09/2018
00:00
England

England

?  ?

Switzerland

Switzerland

Châu Á
Châu Âu
00:00
Japan

Japan

?  ?

Costa Rica

Costa Rica

Châu Á
Châu Âu
Ngày 12/09/2018
01:45
Poland

Poland

?  ?

Republic of Ireland

Republic of Ireland

Châu Á
Châu Âu
01:45
Northern Ireland

Northern Ireland

?  ?

Israel

Israel

Châu Á
Châu Âu
07:30
United States

United States

?  ?

Mexico

Mexico

Châu Á
Châu Âu
Ngày 11/10/2018
00:00
France

France

?  ?

Iceland

Iceland

Châu Á
Châu Âu
01:45
Ukraine

Ukraine

?  ?

Italy

Italy

Châu Á
Châu Âu
Ngày 12/10/2018
00:00
Japan

Japan

?  ?

Panama

Panama

Châu Á
Châu Âu
01:45
Wales

Wales

?  ?

Spain

Spain

Châu Á
Châu Âu
Ngày 14/10/2018
00:00
Scotland

Scotland

?  ?

Portugal

Portugal

Châu Á
Châu Âu
Ngày 15/10/2018
00:00
Croatia

Croatia

?  ?

Jordan

Jordan

Châu Á
Châu Âu
Ngày 17/10/2018
01:45
Denmark

Denmark

?  ?

Austria

Austria

Châu Á
Châu Âu
01:45
Sweden

Sweden

?  ?

Slovakia

Slovakia

Châu Á
Châu Âu
01:45
Belgium

Belgium

?  ?

Netherlands

Netherlands

Châu Á
Châu Âu
Ngày 14/11/2018
00:00
Switzerland

Switzerland

?  ?

Qatar

Qatar

Châu Á
Châu Âu
Ngày 15/11/2018
00:00
Germany

Germany

?  ?

Russia

Russia

Châu Á
Châu Âu
00:00
England

England

?  ?

United States

United States

Châu Á
Châu Âu
Ngày 16/11/2018
01:45
Poland

Poland

?  ?

Czech Republic

Czech Republic

Châu Á
Châu Âu
02:45
Republic of Ireland

Republic of Ireland

?  ?

Northern Ireland

Northern Ireland

Châu Á
Châu Âu
Ngày 20/11/2018
00:00
Albania

Albania

?  ?

Wales

Wales

Châu Á
Châu Âu
Ngày 21/11/2018
01:45
Italy

Italy

?  ?

United States

United States

Châu Á
Châu Âu
Friendlies 3
Ngày 04/08/2018
00:00
Palestine

Palestine

?  ?

Iraq

Iraq

Châu Á
Châu Âu
Friendlies 2
Ngày 06/09/2018
00:00
Trinidad and Tobago

Trinidad and Tobago

?  ?

UAE

UAE

Châu Á
Châu Âu
Ngày 10/10/2018
00:00
Albania

Albania

?  ?

Jordan

Jordan

Châu Á

Bóng đá & Thể thao

Bóng Đá Việt Nam