Địa điểm Ngày/Giờ Trận đấu Bảng Trực tiếp
Vòng bảng AFF Cup 2018
SVĐ Olympic, Campuchia 08/11 18:30 Campuchia 0-1 Malaysia A K+PM, BDTV, BDTV HD, VTV5, VTV5 HD
SVĐ quốc gia, Lào 08/11 19:30 Lào 0-3 Việt Nam A K+NS, TTTV, TTTV HD, VTV6, VTV6 HD, THVL2
SVĐ quốc gia, Singapore 09/11 19:00 Singapore 1-0 Indonesia B K+NS, TTTV, TTTV HD, VTV6, VTV6 HD, THVL2
SVĐ Rajamangala, Thái Lan 09/11 19:00 Timor Leste 0-7 Thái Lan B K+PM, BDTV, BDTV HD, VTV5, VTV5 HD
SVĐ Bukit Jalil, Malaysia 12/11 18:30 Malaysia 3-1 Lào A VTV6, VTV6 HD, BDTV, K+NS, THVL2
SVĐ Mandalarthiri, Timor Leste 12/11 19:45 Myanmar 4-1 Campuchia A VTV5, VTV5 HD, TTTV, K+PC, VTC3, VTC3HD
SVĐ Gelora Bung Karno, Indonesia 13/11 19:00 Indonesia 3-1 Timor Leste B VTV5, VTV5 HD, TTTV, TTTV HD, K+NS
SVĐ Panaad, Philippines 13/11 19:00 Philippines 1-0 Singapore B VTV6, VTV6 HD, BDTV, BDTV HD, K+PM, VTC3, VTC3HD, THVL2
SVĐ quốc gia Lào 16/11 19:30 Lào 1-3 Myanmar A VTV5, VTV5 HD, TTTV, TTTV HD, K+NS
SVĐ Mỹ Đình, Việt Nam 16/11 19:30 Việt Nam 2-0 Malaysia A VTV6, BDTV, BDTV HD, VTV6 HD, K+PM, VTC3, VTC3HD, THVL2
SVĐ Rajamangala, Thái Lan 17/11 18:30 Thái Lan 4-2 Indonesia B VTV6, VTV6 HD, BDTV, BDTV HD, VTC3, VTC3HD, THVL2
SVĐ Kuala Lumpur, Malaysia 17/11 19:00 Timor Leste 2-3 Philippines B VTV5, VTV5 HD, TTTV, TTTV HD
SVĐ Thuwunna, Myanmar 20/11 18:30 Myanmar 0-0 Việt Nam A VTV6, BDTV, BDTV HD, VTV6 HD, VTC3, VTC3HD, THVL2
SVĐ Olympic, Campuchia 20/11 18:30 Campuchia 3-1 Lào A VTV5, VTV5 HD
SVĐ Panaad, Philippines 21/11 18:30 Philippines 1-1 Thái Lan B VTV6, VTV6 HD, VTC3, VTC3HD, BDTV, THVL2
SVĐ quốc gia, Singapore 21/11 18:30 Singapore 6-1 Timor Leste B  VTV5, VTV5 HD, TTTV, K+PC, VTC9, THVLi
SVĐ Hàng Đẫy, Việt Nam 24/11 19:30 Việt Nam 3-0 Campuchia A  VTV6, BDTV, VTC3, THVL2, K+PC
SVĐ Bukit Jalil, Malaysia 24/11 19:30 Malaysia 3-0 Myanmar A  VTV5, VTV5 HD, TTTV, THVLi, VTC9, K+PM
SVĐ Rajamangala, Thái Lan 25/11 19:00 Thái Lan 3-0 Singapore B VTC9, THVL2, K+PC, VTV6, BDTV
SVĐ Gelora Bung Karno, Indonesia 25/11 19:00 Indonesia 0-0 Philippines B VTV5, TTTV, THVLi, K+NS, VTC3
Bán kết lượt đi
SVĐ Bukit Jalil, Malaysia 01/12 19:45 Malaysia 0-0 Thái Lan Bán kết 1 VTV6, BDTV, BDTV HD, VTV6 HD, THVLi, THVL2, VTC3, K+PM
SVĐ Panaad, Philippines 02/12 18:30 Philippines 1-2 Việt Nam Bán kết 2 VTV6, BDTV, BDTV HD, VTV6 HD, THVLi, THVL2, VTC3, K+PM 
Bán kết lượt về
SVĐ Rajamangala, Thái Lan 05/12 19:00 Thái Lan 2-2 Malaysia Bán kết 3 VTV6, BDTV, BDTV HD, VTV6 HD, THVLi, THVL2, VTC3, K+PM 
SVĐ Mỹ Đình, Việt Nam 06/12 19:30 Việt Nam 2-1 Philippines Bán kết 4 VTV6, BDTV, BDTV HD, VTV6 HD, THVLi, THVL2, VTC3, K+PM 
Chung kết lượt đi
SVĐ Bukit Jalil, Malaysia 11/12 19:45 Malaysia 2-2 Việt Nam Chung kết 1 VTV6, BDTV, BDTV HD, VTV6 HD, THVLi, THVL2, VTC3, K+PM 
Chung kết lượt về
SVĐ Mỹ Đình, Việt Nam 15/12 19:30 Việt Nam 1-0 Malaysia Chung kết 2 VTV6, BDTV, BDTV HD, VTV6 HD, THVLi, THVL2, VTC3, K+PM 
Chú ý: Lịch thi đấu bóng đá có thể có những thay đổi