Đội Bóng Thành tích HS/Điểm
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ Ý 2013/14 - 1 1 1 0 0 1 0 +1 3
Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ Ý 2013/14 - 3 0 0 0 0 0 0 +0 0
Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ Ý 2013/14 - 5 0 0 0 0 0 0 +0 0
Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ Ý 2013/14 - 7 0 0 0 0 0 0 +0 0
Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ Ý 2013/14 - 9 0 0 0 0 0 0 +0 0
Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ Ý 2013/14 - 11 0 0 0 0 0 0 +0 0
Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ Ý 2013/14 - 13 0 0 0 0 0 0 +0 0
Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ Ý 2013/14 - 15 0 0 0 0 0 0 +0 0
Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ Ý 2013/14 - 17 0 0 0 0 0 0 +0 0
Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ Ý 2013/14 - 19 0 0 0 0 0 0 +0 0
Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ Ý 2013/14 - 21 0 0 0 0 0 0 +0 0
Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ Ý 2013/14 - 23 0 0 0 0 0 0 +0 0
Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ Ý 2013/14 - 25 0 0 0 0 0 0 +0 0
Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ Ý 2013/14 - 27 0 0 0 0 0 0 +0 0
Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ Ý 2013/14 - 29 0 0 0 0 0 0 +0 0
Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ Ý 2013/14 - 31 0 0 0 0 0 0 +0 0
Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ Ý 2013/14 - 33 0 0 0 0 0 0 +0 0
Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ Ý 2013/14 - 35 0 0 0 0 0 0 +0 0
Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ Ý 2013/14 - 37 0 0 0 0 0 0 +0 0
Bảng xếp hạng BÓNG ĐÁ Ý 2013/14 - 39 1 0 0 1 0 1 -1 0
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm