Đội Bóng Thành tích HS/Điểm
TT CLB ST T H B Tg Th HS Đ
BXH bóng đá Tây Ban Nha 2014/15 - 1 0 0 0 0 0 0 +0 0
BXH bóng đá Tây Ban Nha 2014/15 - 3 0 0 0 0 0 0 +0 0
BXH bóng đá Tây Ban Nha 2014/15 - 5 0 0 0 0 0 0 +0 0
BXH bóng đá Tây Ban Nha 2014/15 - 7 0 0 0 0 0 0 +0 0
BXH bóng đá Tây Ban Nha 2014/15 - 9 0 0 0 0 0 0 +0 0
BXH bóng đá Tây Ban Nha 2014/15 - 11 0 0 0 0 0 0 +0 0
BXH bóng đá Tây Ban Nha 2014/15 - 13 0 0 0 0 0 0 +0 0
BXH bóng đá Tây Ban Nha 2014/15 - 15 0 0 0 0 0 0 +0 0
BXH bóng đá Tây Ban Nha 2014/15 - 17 0 0 0 0 0 0 +0 0
BXH bóng đá Tây Ban Nha 2014/15 - 19 0 0 0 0 0 0 +0 0
BXH bóng đá Tây Ban Nha 2014/15 - 21 0 0 0 0 0 0 +0 0
BXH bóng đá Tây Ban Nha 2014/15 - 23 0 0 0 0 0 0 +0 0
BXH bóng đá Tây Ban Nha 2014/15 - 25 0 0 0 0 0 0 +0 0
BXH bóng đá Tây Ban Nha 2014/15 - 27 0 0 0 0 0 0 +0 0
BXH bóng đá Tây Ban Nha 2014/15 - 29 0 0 0 0 0 0 +0 0
BXH bóng đá Tây Ban Nha 2014/15 - 31 0 0 0 0 0 0 +0 0
BXH bóng đá Tây Ban Nha 2014/15 - 33 0 0 0 0 0 0 +0 0
BXH bóng đá Tây Ban Nha 2014/15 - 35 0 0 0 0 0 0 +0 0
BXH bóng đá Tây Ban Nha 2014/15 - 37 0 0 0 0 0 0 +0 0
BXH bóng đá Tây Ban Nha 2014/15 - 39 0 0 0 0 0 0 +0 0
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm